História spoločnosti

Spoločnosť bola založená 5.5.1997 ako spoločnosť s ručením obmedzeným pod obchodným názvom ELMAK spol. s r.o. a zameraním sa na montáž opravu a údržbu vyhradených elektrických zariadení a projekčnú činnosť. V roku 2008, prešla spoločnosť transformáciou a zmenou vnútorných štruktúr spoločnosti ktoré naviazali svojim personálnym obsadením na zanikajúcu spoločnosť ELEKTROMAC spol. s.r.o. Bratislava, ktorá v tomto období ukončovala svoju dlhoročnú činnosť v dôsledku turbulentných zmien na trhu v tom čase už prevládajúcej hospodárskej krízy.

Novovzniknutá spoločnosť získala obchodné meno HBA spol. s r.o. ktoré používa dodnes. Rozsah činností sa postupne rozširoval až do dnešnej podoby kedy môžeme povedať že spoločnosť je schopná po svojej odbornej a personálnej stránke poskytovať komplexne služby a poradenstvo v oblasti v ktorej úspešne dlhoročne pôsobí.